Έργα

4όροφο Κτίριο Κατοικιών

• Περιοχή: Αργυρούπολη

• Διαμερίσματα: 06

• Περιοχή: Ηλιούπολη

• Διαμερίσματα: 04

4όροφο Κτίριο Κατοικιών

6όροφο Κτίριο Κατοικιών

• Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα

• Διαμερίσματα: 07

• Περιοχή: Ηλιούπολη

• Διαμερίσματα: 04

5όροφο κτίριο Κατοικιών

6όροφο Κτίριο Κατοικιών

• Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα

• Διαμερίσματα: 06

 • Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα
 • Διαμερίσματα: 09

6όροφο Κτίριο Κατοικιών

4όροφο Κτίριο Κατοικιών

 • Περιοχή: Ηλιούπολη
 • Διαμερίσματα: 09
 • Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα
 • Διαμερίσματα: 11

6όροφο Κτίριο Κατοικιών

4όροφο Κτίριο Κατοικιών

 • Περιοχή: Άγιος Δημήτριος
 • Διαμερίσματα: 05
 • Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα
 • Διαμερίσματα: 11

6όροφο Κτίριο Κατοικιών

8όροφο Κτίριο Κατοικιών

 • Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα
 • Διαμερίσματα: 08
 • Περιοχή: Άγιος Αρτέμιος, Αθήνα
 • Διαμερίσματα: 06

6όροφο Κτίριο Κατοικιών

5όροφο Κτίριο Κατοικιών

 • Περιοχή: Ηλιούπολη
 • Διαμερίσματα: 10
 • Περιοχή: Βύρωνας
 • Διαμερίσματα: 06

6όροφο Κτίριο Κατοικιών

4όροφο Κτίριο Κατοικιών

 • Περιοχή: Ηλιούπολη
 • Διαμερίσματα: 05
 • Περιοχή: Βύρωνας
 • Διαμερίσματα: 05

5όροφο Κτίριο Κατοικιών

5όροφο Κτίριο Κατοικιών

 • Περιοχή: Αργυρούπολη
 • Διαμερίσματα: 06