Υπηρεσίες Κτηματολογίου

Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Κτηματολογίου

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμπλήρωσης και υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. Επίσης, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφιοποίηση των τίτλων ιδιοκτησίας σας.

Το κτηματολόγιο είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Τα ακίνητα που δεν θα δηλώσει κανείς καταγράφονται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης,

Απαιτούμενα έγγραφα

Για την διαδικασία ηλεκτρονικής δήλωσης κτηματολογίου του ακινήτου σας, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  2. Πιστοποιητικά μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
  3. Τοπογραφικά (εφόσον υπάρχουν)
  4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  5. Έγγραφο που να αποδεικτύει τον Α.Φ.Μ. (π.χ. επίσημο έντυπο της Δ.Ο.Υ. ή λογαριασμό ΔΕΗ)
  6. Στοιχεία για τον εντοπισμό του ακινήτου

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-9833000, ή μέσω e-mail στο info@mergon.gr.