Blog

Check out market updates

Στις 8 Μαρτίου ξεκινά τελικά η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ»

Στις 8 Μαρτίου 2018 και όχι στις 28 Φεβρουαρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, θα ανοίξει η διαδικτυακή πύλη για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων να αρχίσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Η ολιγοήμερη καθυστέρηση οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στη μη έγκαιρη προσαρμογή στο ηλεκτρονικό σύστημα μιας συνεταιριστικής τράπεζας. Υπενθυμίζεται ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν δέκα τράπεζες: ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και οι Συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Παγκρήτια, Χανίων.

Αιτήσεις για το Εξοικονομώ ΙΙ, το οποίο επιδοτεί σε ποσοστό έως και 70% (ποσό ύψους 17.500 ευρώ) παρεμβάσεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, μπορούν να κάνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:

α. Κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.

β. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου δεν ξεπερνά τα 250 ευρώ ανά τ.μ. και το σύνολό του δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

Μία από τις βασικές «ιδιαιτερότητες» του νέου προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ (σ.σ. συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων), είναι ότι οι ιδιοκτήτες των περίπου 32.000 κατοικιών, που εκτιμάται ότι θα θωρακιστούν ενεργειακά, πρέπει να δράσουν άμεσα, μιας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής ανά Περιφέρεια θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα κεφάλαια που της αναλογούν, με οριστική καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Πριν από την υποβολή της αίτησης οι ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν υφίσταται δυνατότητα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα για φυσικά πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα μέσω της ανωτέρω εφαρμογής TAXISnet και δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης σε αυτή. Να σημειωθεί ότι από το πρόγραμμα αποκλείεται κάθε ακίνητο στο οποίο υπάρχει κάποιας μορφής αυθαιρεσία που δεν έχει νομιμοποιηθεί και μάλιστα με εξοφλημένο το ανάλογο πρόστιμο πριν την υποβολή αίτησης.

Στην περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή μετά την ολοκλήρωση του έργου διαπιστωθεί μη ορθή υλοποίηση, το ελληνικό Δημόσιο (ο Δικαιούχος) υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη (ο Ωφελούμενος) να επιστρέψει την επιδότηση (και εντόκως), ενώ προβλέπονται ποινικές, διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις για τους μηχανικούς.

Επίσης, σε περίπτωση ύπαρξης δικαιωμάτων συγκυριότητας στο ακίνητο θα πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων, ενώ αν υπάρχουν εκκρεμότητες στην εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9), αυτές θα πρέπει να διευθετηθούν πριν την υποβολή της αίτησης.

Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία αίτηση. Επιτρέπεται ωστόσο η υποβολή αιτήσεων για περισσότερες ιδιοκτησίες από το ίδιο πρόσωπο, εάν οι επιπλέον της μίας αίτησης αποτελούν μέρος αίτησης/αιτήσεων που αφορά σε πολυκατοικία. Για κάθε επιλέξιμη κατοικία πρέπει να υποβληθεί μία μόνο αίτηση. Η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα περισσότερων της μίας αιτήσεων για την ίδια επιλέξιμη κατοικία από το ίδιο πρόσωπο ή άλλο συγκύριο οδηγεί στην απόρριψη του συνόλου των αιτήσεων και στην περίπτωση αίτησης που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής η τελευταία θα ανακληθεί. Στο ανωτέρω πλαίσιο δεν μπορούν να υποβληθούν περισσότερες της μίας αίτησης για την ίδια πολυκατοικία.

Σημαντικό είναι επιπλέον να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πως όλες οι επεμβάσεις ανακαίνισης – ενεργειακής αναβάθμισης και όλες οι επιθεωρήσεις από ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Επάρκειας Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), η εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος είχε εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πριν τις 26 Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει.

Οι εργασίες που ενισχύονται είναι: αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση – αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης – ψύξης και σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας κύριας χρήσης.

Πηγή: xe.gr